Условия и правила

Тези правила и условия очертават правилата и разпоредбите за използване на уебсайта .com Toktiktok, намиращ се на Toktiktok.com.


С достъпа си до този сайт, ние приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате Toktiktok.com, ако не сте съгласни да приемете всички условия, посочени на тази страница.

Бисквитки:

Ние използваме използването на бисквитки. Осъществявайки достъп до Toktiktok.com, Вие се съгласихте да използвате бисквитки в съгласие с Политиката за поверителност .com Toktiktok.


Бисквитките са текстови файлове, които се поставят на Вашия твърд диск от сървъра на уеб страницата. Бисквитките не могат да се използват за изпълнение на програми или за предаване на вируси на Вашия компютър. Дадена "бисквитка" е персонализирана за вас и може да бъде прочетена само от уеб сървъра на домейна, който ви е изпратил "бисквитката".


Можем да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за статистически и маркетингови цели, за да оперираме нашия уебсайт. Има някои задължителни бисквитки, които са необходими за функционирането на нашия уебсайт. Тези бисквитки не изискват Вашето съгласие, тъй като те винаги ще бъдат активни. Моля, имайте предвид, че като се съгласявате със задължителните бисквитки, вие също се съгласявате с бисквитки на трети страни, които могат да се използват чрез услуги, предоставяни от трети страни, ако използвате такива услуги на нашия уебсайт, например прозорци за гледане на видео, предоставени от трети страни и интегрирани с нашия уебсайт.


Лиценз

Освен ако не е посочено друго, Toktiktok.com и/или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуалната собственост за всички материали на Toktiktok.com. Всички права на интелектуална собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Toktiktok.com за ваша лична употреба, при спазване на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Не трябва да:

 • Препубликуване на материали от Toktiktok.com

 • Продавате, отдавате под наем или прелицензирате материали от Toktiktok.com

 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материали от Toktiktok.com

 • Преразпределяне на съдържание от Toktiktok.com

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Toktiktok.com не филтрира, редактира, публикува или преглежда Коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Toktiktok.com, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, позволена от приложимите закони, Toktiktok.com не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и / или претърпени в резултат на използването и / или публикуването и / или появата на коментарите на този уебсайт.

Toktiktok.com си запазва правото да следи всички коментари и да премахва всякакви коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или причиняват нарушение на настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и декларирате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и да имате всички необходими лицензи и съгласия за това

 • Коментарите не нарушават никакви права на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;

 • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват нахлуване в личния живот.

 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес или обичай или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото Вие Toktiktok.com предоставяте неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки Ваш Коментар във всички форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да се свързват с нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;

 • Търсачки;

 • Новинарски организации;

 • Дистрибуторите на онлайн директории могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както хипервръзка към уебсайтовете на други изброени фирми; и

 • Акредитирани бизнеси в цялата система, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да препращат към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не погрешно предполага спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разгледаме и одобрим други заявки за връзки от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;

 • dot.com сайтове на общността;

 • сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации

 • дистрибутори на онлайн директории;

 • интернет портали;

 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и

 • образователни институции и търговски асоциации

Ще одобрим заявки за връзки от тези организации, ако решим, че: (а) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятно за себе си или за нашите акредитирани фирми; (б) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Toktiktok.com; и г) връзката е в контекста на общата информация за ресурсите.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, стига връзката: (а) да не е по никакъв начин измамна; (б) не погрешно предполага спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от свързване към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до [email protected]. Моля, включете името си, името на организацията си, информация за контакт, както и URL адреса на сайта си, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете с нашия уебсайт, и списък на URL адресите на нашия сайт, към които бихте искали да се свържете. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето корпоративно име; или

 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, свързан с; или

 • Чрез използването на всяко друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да се допуска използването на логото на Toktiktok или други произведения на изкуството за свързване .com при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

Отговорност за съдържанието:

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се появява на уебсайта Ви. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които се появяват на вашия уебсайт. Никакви връзки не трябва да се появяват на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, нецензурен или престъпен, или който нарушава, по друг начин нарушава или защитава нарушението или друго нарушение на правата на трети страни.

Запазване на права:

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да изменим тези правила и условия и това е обвързваща политика по всяко време. Чрез непрекъснато свързване към нашия уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт:

Ако откриете връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, вие сте свободни да се свържете с нас и да ни информирате във всеки един момент. Ще разгледаме исканията за премахване на връзки, но не сме задължени или да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този сайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота или точност; Също така не обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен или че материалите на уебсайта се актуализират.

Отричане:

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички представителства, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност няма да:

 • ограничите или изключите нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда

 • ограничим или изключим нашата или вашата отговорност за измама или измамно погрешно представяне

 • да ограничите някоя от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или

 • изключите някоя от нашите или Вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при закононарушение и за нарушаване на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от всякакъв характер.

Този документ е редактиран последно на: