Политика за поверителност

 1. Използвайки Toktiktok.com, Вие изразявате съгласието си да спазвате всички правила за поверителност, изложени на тази страница

 2. Този уебсайт не събира лична информация от вашия компютър, когато разглеждате уебсайта и заявявате страници от нашите сървъри. Това означава, че освен ако доброволно и съзнателно не ни предоставите лична информация, ние няма да знаем вашето име, вашия e-mai адрес или друга лична информация.

 3. Когато поискате страница от нашия уебсайт, нашите сървъри записват информацията, предоставена в заглавката на HTTP заявката, JavaScript или подобни технически средства, включително IP номера, времето на заявката, URL адреса на вашата заявка и друга информация. Ние събираме тази информация, за да направим нашия уебсайт да функционира правилно и да ви предоставим функционалността, която виждате на уебсайта, тъй като нашите сървъри използват тази информация, за да ви доставят страниците на този уебсайт. Също така използваме тази информация, за да разберем по-добре как посетителите използват нашия уебсайт и как можем по-добре да настроим нашия уебсайт, неговото съдържание и функционалност, за да отговарят на вашите нужди. Тази информация обаче не е свързана с никаква лична информация на лицата, разглеждащи уебсайта.

 4. Използваме бисквитки на Google Analytics, за да разберем и запазим вашите предпочитания за бъдещи посещения. "Бисквитките" са малки файлове, които даден сайт или доставчик на услуги прехвърля на твърдия диск на вашите компютри чрез вашия уеб браузър (ако разрешите), което позволява на системите на сайтовете или доставчиците на услуги да разпознават вашия браузър и да улавят и запомнят определена информация.

 5. Понякога, по наша преценка, можем да включим или предложим продукти или услуги на трети страни на нашия уебсайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими политики за поверителност. Следователно ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Независимо от това, ние се стремим да защитим целостта на нашия сайт и приветстваме всякаква обратна връзка за тези сайтове.

 6. Промени в нашата Политика за поверителност. Ако решим да променим нашата политика за поверителност, ще публикуваме тези промени на тази страница.

Политика за поверителност

Уебсайтът Toktiktok.com е разработен от Toktiktok.com разработчик, който ще бъде администратор на Вашите лични данни.


Приехме тази Политика за поверителност, за да обясним как обработваме информацията, събрана от Toktiktok.com, която също обяснява причините, поради които трябва да събираме определени лични данни за Вас. Ето защо трябва да прочетете тази Политика за поверителност, преди да използвате Toktiktok.com уебсайт.


Ние защитаваме Вашите лични данни и обещаваме да запазим тяхната сигурност и поверителност.


Информация, която събираме:

Когато посещавате Toktiktok.com, ние автоматично събираме определена информация за вашето устройство, включително информация за вашия уеб браузър, IP адрес, часова зона и броя на бисквитките, инсталирани на вашето устройство. Освен това, докато разглеждате Уебсайта, ние събираме информация за всяка уеб страница или продукт, който разглеждате, какъв уебсайт или дума за търсене Ви е довела до Уебсайта и как взаимодействате с Уебсайта. Ние наричаме тази автоматично събрана информация "Информация за устройството". Освен това можем да събираме лични данни, които ни предоставяте (включително, но не само, име, фамилия, адрес, информация за плащане и т.н.) по време на регистрацията, за да изпълним споразумението.

Защо обработваме Вашите данни?

Защитата на данните на нашите клиенти е наш основен приоритет. Следователно можем да обработваме само малко количество потребителски данни, колкото е строго необходимо за функционирането на уебсайта. Събраната автоматично информация се използва само за идентифициране на възможни случаи на злоупотреба и за събиране на статистическа информация относно използването на уебсайта. Тази статистическа информация не е комбинирана по такъв начин, че да може да идентифицира конкретни потребители на системата.

Вашите права:

Ако сте европейски гражданин, имате следните права по отношение на личните Ви данни:


 • Право на обяснение
 • Право на достъп
 • Право на коригиране
 • Право на изтриване
 • Право на ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение
 • Права във връзка с автоматизираното вземане на решения и профилирането

Ако желаете да използвате тези права, моля, свържете се с нас чрез информацията за контакт по-долу.

Връзки към други уебсайтове:

Нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, които не са притежавани или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на други уебсайтове или трети страни. Препоръчваме Ви винаги да сте наясно, когато напускате нашия уебсайт, и да прочетете декларациите за поверителност на всички уебсайтове, които могат да събират лична информация.

Информационна сигурност:

Ние поддържаме сигурността на информацията, която предоставяте на компютърни сървъри в контролирана, сигурна и защитена среда от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически гаранции за защита срещу неоторизиран достъп, използване, промяна и разкриване на лични данни в рамките на своя контрол и попечителство. Въпреки това, ние не гарантираме, че няма да има предаване на данни по интернет или безжични мрежи.

Правни оповестявания:

Ние ще разкрием всяка информация, която събираме, използваме или получаваме, ако това се изисква или е разрешено от закона, например, за да спазим призовка или подобен правен процес и ако вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо, за да защитим нашите права, да защитим вашата безопасност или безопасността на другите, да разследваме измами или да отговорим на правителствено искане.

Информация за контакт:

Ако искате да се свържете с нас, за да научите повече за тази Политика или да направите запитване по въпроси, свързани с Вашите индивидуални права и лична информация, можете да изпратите имейл до [email protected].

Промени в тази Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. По този начин се препоръчва периодично да преглеждате тази страница за всякакви промени. ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.