Polityka prywatności

 1. Korzystając z Toktiktok.com wyrażasz zgodę na przestrzeganie wszystkich zasad prywatności określonych na tej stronie

 2. Ta strona internetowa nie zbiera danych osobowych z komputera użytkownika podczas przeglądania witryny i żądania stron z naszych serwerów. Oznacza to, że jeśli dobrowolnie i świadomie nie podasz nam danych osobowych, nie poznamy Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mai ani żadnych innych danych osobowych.

 3. Gdy żądasz strony z naszej Witryny, nasze serwery rejestrują informacje podane w nagłówku żądania HTTP, JavaScript lub podobnych narzędziach technicznych, w tym numer IP, czas żądania, adres URL żądania i inne informacje. Zbieramy te informacje, aby nasza Witryna działała poprawnie i zapewniała funkcjonalność, którą widzisz w Witrynie, ponieważ nasze serwery wykorzystują te informacje do dostarczania Ci stron w tej Witrynie. Używamy również tych informacji, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają z naszej Witryny i jak możemy lepiej dostosować naszą Witrynę, jej zawartość i funkcjonalność do Twoich potrzeb. Informacje te nie są jednak kojarzone z żadnymi danymi osobowymi osób przeglądających Witrynę.

 4. Używamy plików cookie Google Analytics, aby zrozumieć i zapisać Twoje preferencje na przyszłe wizyty. Pliki cookie to małe pliki, które witryna lub jej dostawca usług przesyła na dysk twardy komputera za pośrednictwem przeglądarki internetowej (jeśli na to zezwolisz), co umożliwia stronom lub systemom dostawców usług rozpoznanie przeglądarki oraz przechwycenie i zapamiętanie pewnych informacji.

 5. Niektóre z reklam wyświetlanych w Witrynie są wybierane i dostarczane przez strony trzecie, takie jak sieci reklamowe, agencje reklamowe, reklamodawcy i dostawcy segmentów odbiorców. Te strony trzecie mogą gromadzić informacje o Tobie i Twoich działaniach online, zarówno w Witrynie, jak i na innych stronach internetowych, za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii w celu zrozumienia Twoich zainteresowań i dostarczania Ci reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań. Praktyki informacyjne tych stron trzecich nie są objęte niniejszą polityką prywatności.

 6. Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy stronom trzecim Twoich danych osobowych. Nie obejmuje to zaufanych stron trzecich, które pomagają nam w obsłudze naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze użytkownika, o ile strony te zobowiązują się zachować poufność tych informacji. Możemy również ujawnić Twoje dane, gdy uważamy, że ich udostępnienie jest zgodne z prawem, egzekwowanie zasad naszej witryny lub ochrona naszych lub innych praw, własności lub bezpieczeństwa. Jednak informacje o odwiedzających, które nie umożliwiają identyfikacji osoby, mogą być przekazywane innym stronom w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

 7. Czasami, według naszego uznania, możemy włączać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich na naszej stronie internetowej. Te witryny stron trzecich mają oddzielne i niezależne polityki prywatności. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za treść i działania tych powiązanych stron. Niemniej jednak staramy się chronić integralność naszej witryny i czekamy na wszelkie opinie na temat tych stron.

 8. Zmiany w naszej Polityce prywatności. Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na tej stronie.

Polityka prywatności

Twórcą Toktiktok.com serwisu jest Toktiktok.com deweloper, który będzie administratorem Twoich danych osobowych.


Przyjęliśmy niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób przetwarzamy informacje zebrane przez Toktiktok.com, co wyjaśnia również powody, dla których musimy gromadzić pewne dane osobowe o Tobie. Dlatego należy zapoznać się z niniejszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z witryny Toktiktok.com.


Chronimy Twoje dane osobowe i obiecujemy zachować ich bezpieczeństwo i prywatność.


Informacje, które zbieramy:

Gdy odwiedzasz Toktiktok.com, automatycznie zbieramy pewne informacje o Twoim urządzeniu, w tym informacje o przeglądarce internetowej, adresie IP, strefie czasowej i liczbie plików cookie zainstalowanych na Twoim urządzeniu. Ponadto, gdy przeglądasz Witrynę, zbieramy informacje o każdej stronie internetowej lub produkcie, który przeglądasz, która witryna lub wyszukiwane hasło doprowadziło Cię do Witryny oraz w jaki sposób wchodzisz w interakcję z Witryną. Te automatycznie zbierane informacje nazywamy "Informacjami o urządzeniu". Ponadto możemy gromadzić dane osobowe, które nam przekazujesz (w tym między innymi imię, nazwisko, adres, informacje o płatności .

Why do we process your data?

Ochrona danych naszych klientów jest naszym najwyższym priorytetem. Dlatego możemy przetwarzać tylko niewielką ilość danych użytkownika, tyle, ile jest absolutnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej. Informacje zbierane automatycznie są wykorzystywane wyłącznie do identyfikacji możliwych przypadków nadużyć i do tworzenia informacji statystycznych dotyczących korzystania ze strony internetowej. Te informacje statystyczne nie są łączone w sposób umożliwiający identyfikację konkretnych użytkowników systemu.

Twoje prawa:

Jeśli jesteś obywatelem europejskim, masz następujące prawa dotyczące swoich danych osobowych:


 • Prawo do wyjaśnienia.
 • Prawo dostępu.
 • Prawo do sprostowania.
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania.
 • Prawo do przenoszenia danych.
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawa dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.

Jeśli chcesz skorzystać z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych kontaktowych.

Linki do innych stron internetowych:

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są naszą własnością ani nie są przez nas kontrolowane. Należy pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności innych stron internetowych lub stron trzecich. Zalecamy, aby zawsze być świadomym opuszczając naszą stronę internetową i przeczytać oświadczenia o ochronie prywatności wszelkich stron internetowych, które mogą gromadzić dane osobowe.

Bezpieczeństwo informacji:

Dbamy o bezpieczeństwo informacji podawanych na serwerach komputerowych w kontrolowanym, bezpiecznym i chronionym środowisku przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Utrzymujemy uzasadnione administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją i ujawnieniem danych osobowych znajdujących się pod jego kontrolą i przechowywaniem. Nie gwarantujemy jednak, że nie będzie transmisji danych przez Internet lub sieci bezprzewodowe.

Ujawnianie informacji prawnych:

Ujawnimy wszelkie informacje, które zbieramy, wykorzystujemy lub otrzymujemy, jeśli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo, na przykład w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub podobnego procesu prawnego, a także jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony bezpieczeństwa użytkownika lub bezpieczeństwa innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na żądanie rządu.

Informacje kontaktowe:

Jeśli chcesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej o niniejszej Polityce lub zapytać o jakiekolwiek kwestie związane z Twoimi indywidualnymi prawami i danymi osobowymi, możesz wysłać wiadomość e-mail do [email protected].

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Dlatego zaleca się okresowe przeglądanie tej strony pod kątem wszelkich zmian. powiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.