Các Điều Khoản và Điều Kiện

Các điều khoản và điều kiện này đề cập đến các quy tắc và quy định sử dụng trang web của Toktiktok.com, được đặt tại Toktiktok.com.


Bằng cách truy cập trang web này, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp nhận các điều khoản và điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trên trang này, vui lòng không tiếp tục sử dụng Toktiktok.com.

Cookie:

Chúng tôi sử dụng cookie. Bằng cách truy cập Toktiktok.com, bạn đã đồng ý sử dụng cookie theo Chính sách bảo mật của Toktiktok.com.


Cookie là các tệp văn bản được đặt trên ổ cứng của bạn bởi máy chủ trang web. Cookie không thể được sử dụng để chạy các chương trình hoặc gửi virus đến máy tính của bạn. Một cookie được tùy chỉnh cho bạn và chỉ có thể được đọc bởi máy chủ web trên miền đã gửi cookie cho bạn.


Chúng tôi có thể sử dụng cookie để thu thập, lưu trữ và theo dõi thông tin cho mục đích thống kê và tiếp thị để vận hành trang web của chúng tôi. Có một số cookie bắt buộc mà được yêu cầu để vận hành trang web của chúng tôi. Những cookie này không yêu cầu sự đồng ý của bạn vì chúng luôn hoạt động. Lưu ý rằng bằng cách đồng ý với các cookie bắt buộc, bạn cũng đồng ý với các cookie của bên thứ ba, có thể được sử dụng thông qua các dịch vụ do bên thứ ba cung cấp nếu bạn sử dụng các dịch vụ đó trên trang web của chúng tôi, ví dụ như cửa sổ xem video được cung cấp bởi bên thứ ba và được tích hợp với trang web của chúng tôi.


Giấy Phép

Trừ khi có quy định khác, Toktiktok.com và/hoặc công ty cấp phép của nó sở hữu quyền sở hữu trí tuệ cho tất cả các tài liệu trên Toktiktok.com. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ được bảo lưu. Bạn có thể truy cập trang này từ Toktiktok.com cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn với các hạn chế được đặt trong các điều khoản và điều kiện này.

Bạn không được:

 • Phát hành lại tài liệu từ Toktiktok.com

 • Bán, cho thuê hoặc cấp phép tài liệu từ Toktiktok.com

 • Sao chép hoặc nhân đôi tài liệu từ Toktiktok.com

 • Phân phối lại nội dung từ Toktiktok.com

Thỏa thuận này sẽ bắt đầu vào ngày hiện tại.

Một số phần của trang web này cung cấp cơ hội cho người dùng đăng và trao đổi ý kiến và thông tin trong một số khu vực của trang web. Toktiktok.com không lọc, chỉnh sửa, xuất bản hoặc xem xét các bình luận trước khi có mặt trên trang web. Các bình luận không phản ánh quan điểm của Toktiktok.com, các đại lý và/hoặc liên kết của nó. Các bình luận phản ánh quan điểm của người đăng ý kiến của họ. Theo mức độ cho phép của các luật áp dụng, Toktiktok.com sẽ không chịu trách nhiệm cho các bình luận. Bình luận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh hoặc bị gánh chịu là kết quả của bất kỳ việc sử dụng và/hoặc đăng bài và/hoặc xuất hiện của các bình luận trên trang web này.

Toktiktok.com có quyền theo dõi tất cả các bình luận và loại bỏ bất kỳ bình luận nào được coi là không thích hợp, xúc phạm hoặc gây vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này.

Bạn cam đoan và đại diện rằng:

 • Bạn có quyền đăng các bình luận trên trang web của chúng tôi và có tất cả các giấy phép và đồng ý cần thiết để làm như vậy;

 • Các bình luận không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bản quyền, sáng chế hoặc nhãn hiệu của bất kỳ bên thứ ba nào;

 • Các bình luận không chứa bất kỳ nội dung phỉ báng, vu khống, xúc phạm, không đúng đắn hoặc bất hợp pháp nào là một sự xâm phạm vào quyền riêng tư;

 • Các bình luận sẽ không được sử dụng để yêu cầu hoặc quảng cáo kinh doanh hoặc tạo ra hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Bạn trao đổi và cấp phép cho Toktiktok.com một giấy phép không độc quyền để sử dụng, sao chép và cho phép người khác sử dụng, sao chép và chỉnh sửa bất kỳ bình luận của bạn trong bất kỳ hình thức, định dạng hoặc phương tiện nào.

Liên Kết Đến Nội Dung Của Chúng Tôi

Các tổ chức sau có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận bằng văn bản trước:

 • Các cơ quan chính phủ;

 • Các công cụ tìm kiếm;

 • Các tổ chức tin tức;

 • Các nhà phân phối danh mục trực tuyến có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cùng cách như họ tạo liên kết với các doanh nghiệp được liệt kê khác; và

 • Các doanh nghiệp Được Chấp Nhận Theo Hệ Thống Toàn Cầu ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận yêu cầu, trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm quyên góp từ thiện không thể tạo liên kết đến trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các xuất bản phẩm hoặc đến thông tin trang web khác miễn là liên kết: (a) không có bất kỳ hình thức gian lận nào; (b) không mạo danh sự tài trợ, ủng hộ hoặc phê duyệt của các bên liên kết và các sản phẩm và/hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:

 • nguồn thông tin tiêu dùng và/khoản doanh nghiệp được biết đến;

 • các trang cộng đồng dot.com;

 • các hiệp hội hoặc nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện;

 • các nhà phân phối danh mục trực tuyến;

 • cổng thông tin điện tử;

 • các công ty kế toán, luật và tư vấn; và

 • Các tổ chức giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận yêu cầu liên kết từ những tổ chức này nếu chúng tôi quyết định rằng: (a) liên kết không gây ảnh hưởng tiêu cực đến chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được chứng nhận của chúng tôi; (b) tổ chức không có bất kỳ hồ sơ tiêu cực nào với chúng tôi; (c) lợi ích cho chúng tôi từ sự hiển thị của liên kết bù đắp cho sự vắng mặt của Toktiktok.com; và (d) liên kết nằm trong bối cảnh thông tin tài nguyên chung.

Những tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi miễn là liên kết: (a) không gây nghi ngờ; (b) không mạo danh, ẩn ý, hay chứng nhận sự tài trợ, ủng hộ hoặc chấp thuận của bên liên kết và sản phẩm hoặc dịch vụ của nó; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu bạn là một trong những tổ chức được liệt kê trong đoạn văn bản 2 và quan tâm đến việc liên kết đến trang web của chúng tôi, bạn phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ [email protected]. Vui lòng bao gồm tên của bạn, tên tổ chức của bạn, thông tin liên lạc cũng như URL của trang web của bạn, danh sách các URL mà bạn định liên kết đến trang web của chúng tôi và danh sách các URL trên trang web của chúng tôi mà bạn muốn liên kết. Chờ đợi 2-3 tuần để nhận phản hồi.

Các tổ chức được chấp thuận có thể liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:

 • Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc

 • Bằng cách sử dụng địa chỉ URL được liên kết đến; hoặc

 • Bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi được liên kết đến là hợp lý trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được sử dụng logo Toktiktok.com hoặc bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào khác để liên kết mà không có sự cho phép sử dụng thương hiệu.

Trách Nhiệm Về Nội Dung:

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào xuất hiện trên trang web của bạn. Bạn đồng ý bảo vệ và bảo vệ chúng tôi trước tất cả các yêu sách mà nói lên trên trang web của bạn. Không có liên kết nào nên xuất hiện trên bất kỳ trang web nào có thể được giải thích là nói xấu, obscene hoặc phạm tội, hoặc vi phạm, vi phạm hoặc ủng hộ vi phạm hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba.

Giữ Quyền:

Chúng tôi có quyền yêu cầu bạn xóa tất cả các liên kết hoặc bất kỳ liên kết cụ thể nào đến trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý ngay lập tức xóa tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi khi được yêu cầu. Chúng tôi cũng giữ quyền điều chỉnh các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết của chúng tôi vào bất kỳ thời điểm nào. Bằng cách liên kết liên tục đến trang web của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ và tuân thủ các điều khoản và điều kiện liên kết này.

Bỏ Các Liên Kết Khỏi Trang Web Của Chúng Tôi:

Nếu bạn phát hiện bất kỳ liên kết nào trên trang web của chúng tôi có tính xúc phạm với bất kỳ lí do nào, bạn có quyền liên hệ và thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu để loại bỏ liên kết, nhưng chúng tôi không bắt buộc làm điều đó hoặc phản hồi trực tiếp với bạn.

Chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ hoặc chính xác của nó; cũng không hứa hẹn đảm bảo rằng trang web sẽ luôn có sẵn hoặc rằng tài liệu trên trang web được cập nhật.

Miễn Trừ Trách Nhiệm:

Tối đa mức cho phép được quy định bởi pháp luật có liên quan, chúng tôi miễn trừ tất cả các trình bày, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang web của chúng tôi và việc sử dụng trang web này. Không có điều gì trong miễn trừ trách nhiệm này sẽ:

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn đối với tử vong hoặc thương tích cá nhân;

 • Giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn đối với gian lận hoặc miêu tả gian lận;

 • Giới hạn bất kỳ trách nhiệm của chúng tôi hoặc bạn bằng bất kỳ cách nào không được phép theo pháp luật áp dụng; hoặc

 • Loại trừ bất kỳ trách nhiệm nào của chúng tôi hoặc bạn không được loại trừ theo pháp luật áp dụng.

Sự giới hạn và cấm đoán trách nhiệm được quy định trong phần này và nơi khác trong miễn trừ trách nhiệm này: (a) tuân thủ đoạn văn trước đó; và (b) quản lý tất cả các trách nhiệm phát sinh dưới sự miễn trừ trách nhiệm này, bao gồm các trách nhiệm phát sinh trong hợp đồng, trong trường hợp thiệt hại và trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Miễn là trang web và thông tin và dịch vụ trên trang web được cung cấp hoàn toàn miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào của bất kỳ tính chất nào.

Tài liệu này được chỉnh sửa lần cuối vào:2023-04-03T17:00:00.000Z