ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อธิบายกฎระเบียบสำหรับการใช้เว็บไซต์ Toktiktok.com ซึ่งตั้งอยู่ที่ Toktiktok.com.


โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราสันนิษฐานว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าต่อเนื่องการใช้ Toktiktok.com หากคุณไม่เห็นด้วยทั้งหมดของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในหน้านี้.

คุกกี้:

เราใช้คุกกี้ เมื่อเข้าถึง Toktiktok.com คุณได้ยินยอมให้ใช้คุกกี้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Toktiktok.com.


คุกกี้เป็นไฟล์ข้อความที่พอร์ตไว้บนดิสก์คอมพิวเตอร์ของคุณโดยเซิร์ฟเวอร์หน้าเว็บ คุกกี้ไม่สามารถใช้เพื่อเรียกเก็บโปรแกรมหรือส่งไวรัสไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณได้ คุกกี้ที่เกิดขึ้นเป็นแบบกำหนดเองสำหรับคุณและสามารถอ่านได้เฉพาะโดเมนของเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ส่งคุกกี้ถึงคุณ .


เราอาจใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลสถิติและการตลาดเพื่อดำเนินการใช้เว็บไซต์ของเรา มีคุกกี้บางประเภทที่ต้องการใช้ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการดำเนินงานของเว็บไซต์ของเรา คุกกี้เหล่านี้ไม่ต้องการความยินยอมของคุณเนื่องจากพวกเขาจะเป็นการใช้งานตลอดเวลา โปรดทราบว่าการยินยอมรับคุกกี้ที่จำเป็นจะหมายความว่าคุณยอมรับคุกกี้จากบุคคลที่สามซึ่งอาจจะใช้บริการโดยบริการของบุคคลที่สามที่ผู้ใช้ใช้บริการบนเว็บไซต์ของเรา เช่น หน้าต่างการดูวิดีโอที่ให้บริการโดยบริการของบุคคลที่สามและผสมผสานกับเว็บไซต์ของเรา.


ลิขสิทธิ์

เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น Toktiktok.com และ / หรือที่มาของโลโก้จดทะเบียนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญาสำหรับวัสดุทั้งหมดบน Toktiktok.com สงวนลิขสิทธิ์ทางปัญญาสำหรับวัสดุทั้งหมด เราอนุญาตให้เข้าถึงได้จาก Toktiktok.com สำหรับการใช้ส่วนบุคคลของคุณเท่านั้นภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ .

คุณต้องไม่:

 • ดัดแปลงวัสดุจาก Toktiktok.com

 • ขายหรือให้เช่าวัสดุจาก Toktiktok.com

 • ทำซ้ำ, คัดลอกหรือทำสำเนาวัสดุจาก Toktiktok.com

 • กระจายเนื้อหาจาก Toktiktok.com

ข้อตกลงนี้เริ่มต้นในวันที่นี้.

บางส่วนของเว็บไซต์นี้มีโอกาสสำหรับผู้ใช้เพื่อโพสต์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลในบางพื้นที่ของเว็บไซต์ Toktiktok.com จะไม่ประเมินความเหมาะสม แก้ไข เผยแพร่ หรือตรวจสอบความคิดเห็นก่อนที่จะปรากฎบนเว็บไซต์ความคิดเห็นไม่สะท้อนความคิดเห็นและความเห็นของ Toktiktok.com ตัวแทนของมันและ / หรือสาขาไม่สะท้อนความเห็นและความคิดเห็นของบุคคลที่โพสต์ความคิดเห็นและความคิดเห็นการใช้คำพูดไม่เหมือนกัน หากได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง Toktiktok.com จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ความคิดเห็นหรือความรับผิดชอบใดๆ.

ที่เกิดขึ้นและ/หรือเป็นผลจากการใช้งานและ/หรือการโพสต์และ/หรือการปรากฏของความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ โดย Toktiktok.com จะสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความคิดเห็นทั้งหมดและลบความคิดเห็นที่อาจถือว่าไม่เหมาะสม ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจ หรือก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา.

คุณยืนยันและแสดงว่า:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีใบอนุญาตและยินยอมทั้งหมดในการทำเช่นนั้น

 • ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์ทางปัญญาใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ เคล็ดลับ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการบุกรุกสิทธิส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง

 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการธุรกิจหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ในทางกฎหมายถือว่าไ

คุณให้ใบอนุญาตแบบไม่ผูกขาดแก่ Toktiktok.com ในการใช้ทําซ้ําแก้ไขและอนุญาตให้ผู้อื่นใช้ทําซ้ําและแก้ไขความคิดเห็นใด ๆ ของคุณในรูปแบบรูปแบบหรือสื่อใด ๆ และทั้งหมด

การเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาของเราองค์กร

ต่อไปนี้อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องร้องขออนุญาตล่วงหน้า:

 • แหล่งข้อมูลธุรกิจหรือผู้บริโภคที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

 • ไซต์ชุมชน dot.com

 • สมาคมหรือกลุ่มอื่นที่เป็นตัวแทนของกิจกรรมกุศล

 • ผู้จัดจำหน่ายโครงสร้างของไดเรกทอรีออน ไลน์

 • อร์ทัลอินเทอร์เน็ต;

 • ริษัทบัญชี, กฎหมายและที่ปรึกษา;

 • สถาบันการศึกษาและสมาคมการค้า.

องค์กรเหล่านี้อาจลิงก์ไปยังหน้าหลักของเรา การตีพิมพ์หรือส่งต่อหรือข้อมูลเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับฝ่ายซื้อขาย: (a) ไม่มีการตกเป็นการลวงโฆษณา (b) ไม่มีการกล่าวอ้างหรือเป็นลางโฆษณาของฝ่ายที่ลิงค์และผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเซ็นท์และ/หรือบริการนั้น (c) พอดีกับบริบทของไซต์ของฝ่ายที่ลิงค์ .

ของเบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ หรืออีเมล์ การพิจารณาและอนุมัติคำขอลิงค์อื่นๆ จากองค์กรประเภทต่อไปนี้:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีใบอนุญาตและยินยอมทั้งหมดในการทำเช่นนั้น

 • ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์ทางปัญญาใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ เคล็ดลับ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการบุกรุกสิทธิส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง

 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการธุรกิจหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ในทางกฎหมายถือว่าไ

เราจะอนุมัติคำขอเชื่อมโยงจากหน่วยงานเหล่านี้เมื่อเราตัดสินใจว่า: (a) การเชื่อมโยงจะไม่ทำให้เราดูไม่เป็นที่น่ารักในตนเองหรือในธุรกิจที่ได้รับการรับรองของเรา; (b) หน่วยงานไม่มีประวัติการใช้บริการที่ไม่ดีกับเรา; (c) ประโยชน์ที่เราได้รับจากการมองเห็นของไฮเปอร์ลิงค์จะชดเชยกับการขาดของ Toktiktok.com; และ (d) การเชื่อมโยงเป็นเนื้อหาของบทความทั่วไป.

หน่วยงานเหล่านี้อาจเชื่อมโยงไปยังโฮมเพจของเราเพื่อให้มีการรับรู้โดยเงินรางวัลจากไฮเปอร์ลิงค์หายไป โดยเงื่อนไขดังนี้: (a) ไม่มีการหลอกลวงใด ๆ ; (b) ไม่มีการกล่าวให้เห็นว่ามีการสนับสนุน การอนุมัติหรือการยอมรับของฝ่ายที่เชื่อมโยงและผลิตภัณฑ์หรือบริการของมัน; และ (c) เหมาะสมกับเนื้อหาของไฮเปอร์ลิงค์.

หากคุณเป็นหน่วยงานที่ระบุในย่อหน้า 2 ข้างต้นและสนใจในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลถึง [email protected] โปรดระบุชื่อของคุณ ชื่อองค์กรของคุณ ข้อมูลการติดต่อรวมทั้ง URL ของไซต์ของคุณ รายการ URL จากที่คุณต้องการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา และรายการ URL บนเว็บไซต์ของเราที่คุณต้องการเชื่อมโยง รอการตอบกลับ 2-3 สัปดาห์ .

หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติสามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราได้ดังนี้:

 • คุณมีสิทธิ์โพสต์ความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเราและมีใบอนุญาตและยินยอมทั้งหมดในการทำเช่นนั้น

 • ความคิดเห็นไม่ละเมิดสิทธิบัตรทรัพย์ทางปัญญาใดๆ รวมถึงลิขสิทธิ์ เคล็ดลับ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

 • ความคิดเห็นไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการบุกรุกสิทธิส่วนบุคคล ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง

 • ความคิดเห็นจะไม่ถูกใช้เพื่อส่งเสริมการธุรกิจหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมพาณิชย์หรือกิจกรรมที่ในทางกฎหมายถือว่าไ

ไม่ได้อนุญาตให้ใช้โลโก้ Toktiktok.com หรืออักษรอื่น ๆ สำหรับการเชื่อมโยงเว้นในกรณี มีข้อตกลงการใช้สัญลักษณ์การค้า.

ความรับผิดชอบต่อเนื้อหา:

Wเราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของคุณ คุณตกลงที่จะป้องกันและป้องกันเราจากการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนเว็บไซต์ของคุณ ไม่ควรมีการแสดงลิงค์ใด ๆ บนเว็บไซต์ที่อาจตีความว่าส่อไปสู่การหมิ่นประมาท หรือลักษณะอันเป็นอันตราย หรือซึ่งละเมิดไม่ว่าจะแท้จริงหรือไม่ก็ตาม ลิงค์นั้นมีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ของบุคคลที่สาม การจองสิทธิ์ .

การสงวนสิทธิ:

เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเรา คุณอนุมัติให้ลบลิงก์ทั้งหมดไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และเชื่อมโยงนโยบายได้ตลอดเวลา โดยการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการเชื่อมโยงเหล่านี้.

การลบลิงค์จากเว็บไซต์ของเรา:

ถ้าคุณพบลิงค์ใดบนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสมเพราะเหตุใดก็ตาม คุณสามารถติดต่อและแจ้งให้เราทราบได้ตลอดเวลา แม้เราจะพิจารณาขอลบลิงค์ แต่เราไม่มีหน้าที่ต้องทำหรือตอบกลับคุณโดยตรง ทาง.

เราไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เราไม่รับประกันความสมบูรณ์และความแม่นยำของข้อมูล และไม่สัญญาว่าเว็บไซต์จะยังมีอยู่หรือว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์จะเป็นปัจจุบันตลอดเวลา.

การปฏิเสธ:

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาตเราไม่รวมการรับรองการรับประกันและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเราและการใช้เว็บไซต์นี้ ไม่มีสิ่งใดในข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้ที่จะ:

 • จํากัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสําหรับการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคล

 • จํากัดหรือยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณสําหรับการฉ้อโกงหรือการบิดเบือนความจริงที่เป็นการฉ้อโกง

 • จํากัดความรับผิดของเราหรือของคุณในลักษณะใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ หรือ

 • ยกเว้นความรับผิดของเราหรือของคุณที่อาจไม่ได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

เงื่อนไขจำกัดที่กำหนดไว้ในส่วนนี้และทุกส่วนในข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ (a) อยู่ภายใต้ย่อหน้าก่อนหน้านี้และ (b) ควบคุมความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อความปฏิเสธความรับผิดบางอย่าง รวมถึงความรับผิดที่เกิดจากสัญญา การกระทำความผิดและการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมาย.

ในขณะที่เว็บไซต์และข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์ถูกให้บริการฟรี เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อสู้สิ้นเชิงของความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ขึ้นอยู่กับความเป็นธรรมของธุรกิจ การให้บริการและการแสดงข้อมูลของเรา.

เอกสารนี้ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ: 2023-04-03T17:00:00.000Z