Regler och villkor

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användning av Toktiktok.com s webbplats, som finns på Toktiktok.com.


Genom att besöka denna webbplats antar vi att du accepterar dessa villkor. Fortsätt inte att använda Toktiktok.com om du inte samtycker till att följa alla villkor som anges på denna sida.

Cookies:

Vi använder cookies för att använda cookies. Genom att komma åt Toktiktok.com gick du med på att använda cookies i enlighet med Toktiktok.com:s sekretesspolicy.


Cookies är textfiler som placeras på din hårddisk av webbsidans server. Cookies kan inte användas för att köra program eller leverera virus till din dator. En viss cookie är anpassad för dig och kan endast läsas av webbservern på domänen som skickade cookien till dig.


Vi kan använda cookies för att samla in, lagra och spåra information för statistiska och marknadsföringsändamål för att driva vår webbplats. Det finns några obligatoriska cookies som krävs för driften av vår webbplats. Dessa cookies kräver inte ditt samtycke eftersom de alltid kommer att vara aktiva. Observera att genom att godkänna obligatoriska cookies godkänner du också cookies från tredje part, som kan användas via tjänster som tillhandahålls av tredje part om du använder sådana tjänster på vår webbplats, till exempel videovisningsfönster som tillhandahålls av tredje part och integreras med vår webbplats.


Licens

Om inget annat anges äger Toktiktok.com och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna till allt material på Toktiktok.com. Alla immateriella rättigheter förbehålles. Du kan komma åt detta från Toktiktok.com för ditt eget personliga bruk med förbehåll för begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Toktiktok.com

 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Toktiktok.com

 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Toktiktok.com

 • Omfördela innehåll från Toktiktok.com

Detta avtal skall börja gälla från och med detta datum.

Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att posta och utbyta åsikter och information i vissa delar av webbplatsen. Toktiktok.com filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte åsikter och åsikter från Toktiktok.com, dess agenter och / eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter och åsikter. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar ska Toktiktok.com inte vara ansvarig för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakats och / eller lidit till följd av användning av och / eller publicering av och / eller utseende av kommentarerna på denna webbplats.

Toktiktok.com förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort kommentarer som kan anses vara olämpliga, stötande eller orsakar brott mot dessa villkor.

Du garanterar och representerar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;

 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;

 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet

 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller främja affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Du ger härmed Toktiktok.com en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera någon av dina kommentarer i alla former, format eller media.

Hyperlänkar till vårt innehåll

Följande organisationer kan länka till vår webbplats utan föregående skriftligt godkännande:

 • allmänt kända informationskällor för konsumenter och/eller företag,

 • dot.com community-webbplatser;

 • föreningar eller andra grupper som företräder välgörenhetsorganisationer

 • Distributörer av onlinekataloger

 • Internetportaler;

 • Redovisnings-, juridik- och konsultföretag; och

 • Utbildningsinstitutioner och branschorganisationer.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida, till publikationer eller till annan webbplatsinformation så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter och/eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Vi kan överväga och godkänna andra länkförfrågningar från följande typer av organisationer:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;

 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;

 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet

 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller främja affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Vi kommer att godkänna länkförfrågningar från dessa organisationer om vi beslutar att: (a) länken inte skulle få oss att se ogynnsamt på oss själva eller våra ackrediterade företag; (b) organisationen inte har några negativa poster hos oss; (c) nyttan för oss av hyperlänkens synlighet kompenserar frånvaron av Toktiktok.com; och (d) länken är i samband med allmän resursinformation.

Dessa organisationer kan länka till vår hemsida så länge länken: (a) inte på något sätt är vilseledande; (b) inte felaktigt antyder sponsring, godkännande eller godkännande av den länkande parten och dess produkter eller tjänster; och (c) passar inom ramen för den länkande partens webbplats.

Om du är en av de organisationer som anges i punkt 2 ovan och är intresserad av att länka till vår webbplats måste du informera oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected]. Vänligen inkludera ditt namn, ditt organisationsnamn, kontaktinformation samt webbadressen till din webbplats, en lista över alla webbadresser som du tänker länka till vår webbplats och en lista över webbadresserna på vår webbplats som du vill länka till. Vänta 2-3 veckor på svar.

Godkända organisationer kan hyperlänka till vår webbplats enligt följande:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycken för att göra det;

 • Kommentarerna inkräktar inte på någon immateriell rättighet, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke för någon tredje part;

 • Kommentarerna innehåller inte något ärekränkande, ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i privatlivet

 • Kommentarerna kommer inte att användas för att värva eller främja affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig verksamhet.

Ingen användning av Toktiktok.com s logotyp eller annat konstverk kommer att tillåtas för länkning utan ett varumärkeslicensavtal.

Ansvar för innehåll:

Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på din webbplats. Du samtycker till att skydda och försvara oss mot alla anspråk som stiger på din webbplats. Inga länkar får visas på någon webbplats som kan tolkas som ärekränkande, obscena eller brottsliga, eller som kränker, på annat sätt kränker eller förespråkar intrång eller annan kränkning av tredje parts rättigheter.

Förbehåll av rättigheter:

Vi förbehåller oss rätten att begära att du tar bort alla länkar eller någon särskild länk till vår webbplats. Du godkänner att omedelbart ta bort alla länkar till vår webbplats på begäran. Vi förbehåller oss också rätten att amen dessa villkor och dess länkningspolicy när som helst. Genom att kontinuerligt länka till vår webbplats samtycker du till att vara bunden till och följa dessa länkningsvillkor.

Borttagning av länkar från vår webbplats:

Om du hittar någon länk på vår webbplats som är stötande av någon anledning, är du fri att kontakta och informera oss när som helst. Vi kommer att överväga förfrågningar om att ta bort länkar men vi är inte skyldiga att eller så eller att svara dig direkt.

Vi garanterar inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte dess fullständighet eller noggrannhet; Vi lovar inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Friskrivning:

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig förvrängning;

 • begränsa något av våra eller dina skulder på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller

 • utesluta någon av våra eller dina skulder som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna ansvarsfriskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglerar alla skulder som uppstår enligt ansvarsfriskrivningen, inklusive skulder som uppstår i kontrakt, i skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Så länge webbplatsen och informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt ansvarar vi inte för förlust eller skada av något slag.

Detta dokument redigerades senast: 2023-02-06T17:00:00.000Z