Mga Termino at Kondisyon

Ang mga termino at kondisyon na ito ay naglalarawan sa mga patakaran at regulasyon para sa paggamit ng Website ng Toktiktok.com, na matatagpuan sa Toktiktok.com.


Sa pag-access mo sa website na ito, iniisip namin na tinatanggap mo ang mga termino at kondisyon na ito. Huwag magpatuloy sa paggamit ng Toktiktok.com kung hindi ka sumasang-ayon na tanggapin ang lahat ng mga termino at kondisyon na inihayag sa pahinang ito.

Mga Cookies:

Ginagamit namin ang mga cookies. Sa pag-access mo sa Toktiktok.com, sumasang-ayon ka sa paggamit ng cookies alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado ng Toktiktok.com.


Ang mga cookies ay mga text file na inilalagay sa iyong hard disk ng server ng web page. Hindi magagamit ang mga cookies upang patakbuhin ang mga programa o maghatid ng mga virus sa iyong computer. Isang tiyak na cookie ay iniaangkop para sa iyo at maaari lamang basahin ng web server sa domain na nagpadala sa iyo ng cookie.


Maaari naming gamitin ang mga cookies upang mangolekta, mag-imbak at subaybayan ang impormasyon para sa mga pang-estatistika at pang-marketing na layunin upang mapatakbo ang aming website. Mayroong ilang mga sapilitang Cookies na kinakailangan para sa operasyon ng aming website. Hindi nangangailangan ng iyong pahintulot ang mga Cookies na ito dahil laging aktibo sila. Mangyaring tandaan na sa pagsang-ayon sa sapilitang mga Cookies, sumasang-ayon ka rin sa mga Cookies ng ikatlong partido, na maaaring gamitin sa pamamagitan ng mga serbisyo na ibinigay ng mga ikatlong partido kung gagamitin mo ang mga serbisyong ito sa aming website, halimbawa, mga bintana ng pagtingin ng video na ibinigay ng mga ikatlong partido at na-integrate sa aming website.


Lisensya

Maliban kung tukoy na nabanggit, pagmamay-ari ng Toktiktok.com at/o ng kanyang mga licensor ang mga karapatan sa intelektuwal na ari-arian para sa lahat ng materyal sa Toktiktok.com. Ang lahat ng karapatan sa intelektuwal na ari-arian ay nakalaan. Maaring i-access ito mula sa Toktiktok.com para sa iyong sariling personal na paggamit na sumusunod sa mga paghihigpit na itinakda sa mga termino at kondisyon na ito.

Hindi mo dapat:

 • Muling ilathala ang materyal mula sa Toktiktok.com

 • Ibenta, ipaupa o sub-license ang materyal mula sa Toktiktok.com

 • Gayahin, duplikahin o kopyahin ang materyal mula sa Toktiktok.com

 • Muling ipamahagi ang nilalaman mula sa Toktiktok.com

Ang Kasunduang ito ay magsisimula sa petsang ito.

Ang mga bahagi ng website na ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga gumagamit na mag-post at palitan ng mga opinyon at impormasyon sa ilang mga lugar ng website. Hindi sinusala, ina-edit, inilalathala o sinusuri ng Toktiktok.com ang mga Komento bago ang kanilang presensya sa website. Hindi nagpapakita ng mga pananaw at opinyon ng Toktiktok.com, ng kanyang mga ahente at/o mga kaakibat ang mga Komento. Nagpapahayag ang mga Komento ng mga pananaw at opinyon ng taong nag-post ng kanilang mga pananaw at opinyon. Sa saklaw na pinahihintulutan ng naaangkop na mga batas, hindi mananagot ang Toktiktok.com para sa mga Komento o para sa anumang pananagutan, mga pinsala o mga gastos na naidulot at/o nasaktan bilang resulta ng anumang paggamit ng at/o pag-post ng at/o paglitaw ng mga Komento sa website na ito.

Nagpapanatili ang Toktiktok.com ng karapatan na subaybayan ang lahat ng mga Komento at tanggalin ang anumang mga Komento na maaaring ituring na hindi angkop, nakakasakit o nagdudulot ng paglabag sa mga Termino at Kondisyong ito.

Pinatutunayan mo at nagrerepresenta ka na:

 • May karapatan ka na mag-post ng mga Komento sa aming website at mayroon kang lahat ng kinakailangang mga lisensya at pahintulot upang gawin ito;

 • Hindi nilalabag ng mga Komento ang anumang karapatan sa intelektuwal na ari-arian, kabilang na ang walang limitasyong copyright, patent o trademark ng anumang ikatlong partido;

 • Hindi naglalaman ng anumang mapanirang-puri, mapanlait, nakakasakit, hindi naaangkop o iba pang ilegal na materyal na naglalabag sa privacy ang mga Komento

 • Hindi gagamitin ang mga Komento upang manghikayat o mag-promote ng negosyo o kustom at ipakita ang mga komersyal na aktibidad o ilegal na aktibidad.

Sa pamamagitan nito ay ipinagkakaloob mo Toktiktok.com isang hindi eksklusibong lisensya upang gamitin, magparami, i edit at pahintulutan ang iba na gamitin, magparami at i edit ang alinman sa iyong mga Komento sa anuman at lahat ng mga form, format o media.

Hyperlinking sa aming Nilalaman

Ang mga sumusunod na organisasyon ay maaaring mag-link sa aming Website nang walang naunang nakasulat na pahintulot:

 • karaniwang kilalang mga pinagkukunan ng impormasyon para sa konsyumer at/o negosyo;

 • mga dot.com community sites;

 • mga asosasyon o iba pang mga grupo na kinakatawan ang mga charity;

 • mga distributor ng online directory;

 • mga internet portals;

 • mga firma ng accounting, batas at consulting; at

 • mga institusyong pang-edukasyon at mga asosasyon ng kalakalan.

Ang mga organisasyong ito ay maaaring mag-link sa aming home page, sa mga publikasyon o sa iba pang impormasyon ng Website hangga't ang link: (a) hindi nakalilito sa anumang paraan; (b) hindi pekeng nagpapahiwatig ng sponsorship, pagsang-ayon o pag-apruba ng nagli-link na partido at ng kanyang mga produkto at/o serbisyo; at (c) umaangkop sa konteksto ng site ng nagli-link na partido.

Maaari naming isaalang-alang at aprubahan ang iba pang mga kahilingan ng link mula sa mga sumusunod na uri ng organisasyon:

 • May karapatan ka na mag-post ng mga Komento sa aming website at mayroon kang lahat ng kinakailangang mga lisensya at pahintulot upang gawin ito;

 • Hindi nilalabag ng mga Komento ang anumang karapatan sa intelektuwal na ari-arian, kabilang na ang walang limitasyong copyright, patent o trademark ng anumang ikatlong partido;

 • Hindi naglalaman ng anumang mapanirang-puri, mapanlait, nakakasakit, hindi naaangkop o iba pang ilegal na materyal na naglalabag sa privacy ang mga Komento

 • Hindi gagamitin ang mga Komento upang manghikayat o mag-promote ng negosyo o kustom at ipakita ang mga komersyal na aktibidad o ilegal na aktibidad.

Aprubahan namin ang mga kahilingan ng link mula sa mga organisasyong ito kung magpapasya kami na: (a) ang link ay hindi magpapakita ng hindi maganda sa amin o sa aming mga accredited na negosyo; (b) ang organisasyon ay walang anumang negatibong rekord sa amin; (c) ang benepisyo sa amin mula sa kakayahang makita ng hyperlink ay nagbabayad sa kawalan ng Toktiktok.com; at (d) ang link ay nasa konteksto ng pangkalahatang impormasyon sa resource.

Ang mga organisasyong ito ay maaaring mag-link sa aming home page hangga't ang link: (a) hindi nakalilito sa anumang paraan; (b) hindi pekeng nagpapahiwatig ng sponsorship, pagsang-ayon o pag-apruba ng nagli-link na partido at ng kanyang mga produkto o serbisyo; at (c) umaangkop sa konteksto ng site ng nagli-link na partido.

Kung isa ka sa mga organisasyong nasa talaan sa talata 2 sa itaas at interesado kang mag-link sa aming website, kailangan mong ipaalam sa amin sa pamamagitan ng pagpapadala ng e-mail sa [email protected]. Mangyaring isama ang iyong pangalan, pangalan ng iyong organisasyon, impormasyon sa pagkontak, pati na rin ang URL ng iyong site, isang listahan ng anumang URLs mula saan mo plano na mag-link sa aming Website, at isang listahan ng mga URLs sa aming site na gusto mong i-link. Hintayin ang 2-3 linggo para sa isang tugon.

Approved organizations may hyperlink to our Website as follows:

 • May karapatan ka na mag-post ng mga Komento sa aming website at mayroon kang lahat ng kinakailangang mga lisensya at pahintulot upang gawin ito;

 • Hindi nilalabag ng mga Komento ang anumang karapatan sa intelektuwal na ari-arian, kabilang na ang walang limitasyong copyright, patent o trademark ng anumang ikatlong partido;

 • Hindi naglalaman ng anumang mapanirang-puri, mapanlait, nakakasakit, hindi naaangkop o iba pang ilegal na materyal na naglalabag sa privacy ang mga Komento

 • Hindi gagamitin ang mga Komento upang manghikayat o mag-promote ng negosyo o kustom at ipakita ang mga komersyal na aktibidad o ilegal na aktibidad.

Walang paggamit ng logo ng Toktiktok.com o iba pang likhang sining ay papayagan para sa pag link ng absent isang kasunduan sa lisensya ng trademark.

Pananagutan sa Nilalaman:

Hindi kami mananagot para sa anumang nilalaman na lumilitaw sa iyong Website. Sumasang ayon ka na protektahan at ipagtanggol kami laban sa lahat ng mga paghahabol na tumataas sa iyong Website. Walang (mga) link na dapat lumitaw sa anumang Website na maaaring ipaliwanag bilang paninirang puri, mahalay o kriminal, o lumalabag, kung hindi man lumalabag, o nagtataguyod ng paglabag o iba pang paglabag sa, anumang mga karapatan ng third party.

Reserbasyon ng mga Karapatan:

Inilalaan namin ang karapatang humiling na alisin mo ang lahat ng mga link o anumang partikular na link sa aming Website. Inaaprubahan mo na agad na alisin ang lahat ng mga link sa aming Website kapag hiniling. Inilalaan din namin ang karapatan na amen ang mga tuntunin at kundisyon na ito at ito ay pag uugnay ng patakaran sa anumang oras. Sa pamamagitan ng patuloy na pag link sa aming Website, sumasang ayon ka na nakatali at sundin ang mga tuntunin at kundisyong ito ng pag link.

Pag alis ng mga link mula sa aming website:

Kung nakakita ka ng anumang link sa aming Website na nakakasakit sa anumang kadahilanan, malaya kang makipag ugnay at ipaalam sa amin anumang sandali. Isasaalang alang namin ang mga kahilingan upang alisin ang mga link ngunit hindi kami obligado o kaya o tumugon sa iyo nang direkta.

Hindi namin tinitiyak na ang impormasyon sa website na ito ay tama, hindi namin ginagarantiyahan ang pagiging kumpleto o katumpakan nito; ni nangangako kami na tiyakin na ang website ay nananatiling magagamit o na ang materyal sa website ay napapanatili hanggang sa petsa.

Pagtanggi:

Sa pinakamataas na lawak na pinapayagan ng naaangkop na batas, hindi namin ibinukod ang lahat ng mga representasyon, garantiya at kondisyon na may kaugnayan sa aming website at ang paggamit ng website na ito. Wala sa disclaimer na ito ay:

 • limitahan o huwag isama ang aming pananagutan o ang iyong pananagutan sa kamatayan o personal na pinsala;

 • limitahan o huwag isama ang aming o ang iyong pananagutan para sa pandaraya o mapanlinlang na maling paglalarawan;

 • limitahan ang alinman sa aming mga pananagutan o ang iyong mga pananagutan sa anumang paraan na hindi pinapayagan sa ilalim ng naaangkop na batas; o

 • huwag isama ang alinman sa aming mga pananagutan o sa iyong mga pananagutan na maaaring hindi kasama sa ilalim ng naaangkop na batas.

Ang mga limitasyon at pagbabawal ng pananagutan na itinakda sa Bahaging ito at sa ibang bahagi ng disclaimer na ito: (a) ay napapailalim sa naunang talata; at (b) pamahalaan ang lahat ng pananagutan na nagmumula sa ilalim ng disclaimer, kabilang ang mga pananagutan na nagmumula sa kontrata, sa tort at para sa paglabag sa tungkulin ng batas.

Hangga't ang website at ang impormasyon at mga serbisyo sa website ay ibinigay nang libre, hindi kami mananagot para sa anumang pagkawala o pinsala ng anumang kalikasan.

Ang dokumentong ito ay huling na-edit noong: