Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Toktiktok.com die zich op Toktiktok.com bevindt.


Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf Toktiktok.com niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle algemene voorwaarden die op deze pagina worden vermeld.

Cookies:

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot Toktiktok.com, ging u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met het privacybeleid .com Toktiktok.


Cookies zijn tekstbestanden die door de webpaginaserver op uw harde schijf worden geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer af te leveren. Een bepaalde cookie is voor u aangepast en kan alleen worden gelezen door de webserver op het domein dat u de cookie heeft gestuurd.


We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische en marketingdoeleinden om onze website te beheren. Er zijn enkele verplichte cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Deze cookies vereisen geen uw toestemming, omdat ze altijd actief zullen zijn. Houd er rekening mee dat door akkoord te gaan met verplichte cookies, u ook akkoord gaat met cookies van derden, die kunnen worden gebruikt via diensten die door derden worden geleverd als u dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld videoweergavevensters die door derden worden aangeboden en die zijn geïntegreerd met onze website.


Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten Toktiktok.com en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op Toktiktok.com. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U hebt toegang tot deze van Toktiktok.com voor uw eigen persoonlijk gebruik, onderworpen aan beperkingen die zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden.

Dat mag niet:

 • Materiaal van Toktiktok.com opnieuw publiceren

 • Materiaal van Toktiktok.com verkopen, verhuren of in sublicentie geven

 • Materiaal uit Toktiktok.com reproduceren, dupliceren of kopiëren

 • Inhoud van Toktiktok.com herdistribueren

Deze Overeenkomst gaat in op de datum van deze Overeenkomst.

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om meningen en informatie te plaatsen en uit te wisselen in bepaalde delen van de website. Toktiktok.com filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt reacties niet voordat ze op de website aanwezig zijn. Opmerkingen weerspiegelen niet de opvattingen en meningen van Toktiktok.com, zijn agenten en / of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen weerspiegelen de opvattingen en meningen van de persoon die zijn opvattingen en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Toktiktok.com niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of kosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van het gebruik van en/of het plaatsen van en/of het verschijnen van de Opmerkingen op deze website.

Toktiktok.com behoudt zich het recht voor om alle opmerkingen te controleren en opmerkingen te verwijderen die als ongepast, beledigend of in strijd met deze algemene voorwaarden kunnen worden beschouwd.

U garandeert en verklaart dat:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren

U verleent Toktiktok.com hierbij een niet-exclusieve licentie om uw Opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, te reproduceren, te bewerken en anderen te machtigen om deze te gebruiken, te reproduceren en te bewerken.

Hyperlinken naar onze inhoud

De volgende organisaties kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze Website linken:

 • algemeen bekende informatiebronnen voor consumenten en/of bedrijven;

 • dot.com gemeenschapssites;

 • verenigingen of andere groepen die liefdadigheidsinstellingen vertegenwoordigen;

 • online directory distributeurs;

 • internetportalen

 • accountants-, advocaten- en adviesbureaus; en

 • onderwijsinstellingen en beroepsverenigingen

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina, naar publicaties of naar andere website-informatie zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de linkende partij en haar producten en/of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

We kunnen andere linkverzoeken van de volgende soorten organisaties overwegen en goedkeuren:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren

We zullen linkverzoeken van deze organisaties goedkeuren als we besluiten dat: (a) de link ons niet ongunstig zou laten lijken voor onszelf of voor onze geaccrediteerde bedrijven; (b) de organisatie geen negatieve gegevens bij ons heeft; (c) het voordeel voor ons van de zichtbaarheid van de hyperlink compenseert de afwezigheid van Toktiktok.com; en (d) de link is in de context van algemene broninformatie.

Deze organisaties kunnen linken naar onze startpagina zolang de link: (a) op geen enkele manier misleidend is; (b) niet ten onrechte sponsoring, goedkeuring of goedkeuring van de verbindende partij en haar producten of diensten impliceert; en (c) past binnen de context van de site van de linkende partij.

Als u een van de in paragraaf 2 hierboven genoemde organisaties bent en geïnteresseerd bent in een link naar onze website, moet u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail naar [email protected] te sturen. Vermeld uw naam, de naam van uw organisatie, contactgegevens en de URL van uw site, een lijst met URL's van waaruit u naar onze website wilt linken en een lijst met de URL's op onze site waarnaar u wilt linken. Wacht 2-3 weken op een reactie.

Goedgekeurde organisaties kunnen als volgt een hyperlink naar onze website plaatsen:

 • U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;

 • De Opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, octrooien of handelsmerken van derden;

 • De Commentaren bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy

 • De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zaken of gewoonten te werven of te promoten of om commerciële activiteiten of onwettige activiteiten te presenteren

Geen gebruik van het logo van Toktiktok.com of andere illustraties is toegestaan voor het linken zonder een handelsmerklicentieovereenkomst.

Aansprakelijkheid voor inhoud:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige inhoud die op uw website verschijnt. U stemt ermee in om ons te beschermen en te verdedigen tegen alle claims die op uw website rijzen. Er mogen geen links op een website verschijnen die kunnen worden geïnterpreteerd als lasterlijk, obsceen of crimineel, of die inbreuk maken op, anderszins inbreuk maken op of pleiten voor de inbreuk of andere schending van rechten van derden.

Voorbehoud van rechten:

Wij behouden ons het recht voor om u te verzoeken alle links of een bepaalde link naar onze Website te verwijderen. U stemt ermee in om alle links naar onze Website op verzoek onmiddellijk te verwijderen. We behouden ons ook het recht voor om deze algemene voorwaarden en het koppelingsbeleid op elk gewenst moment te wijzigen. Door voortdurend naar onze Website te linken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze koppelingsvoorwaarden en deze te volgen.

Verwijdering van links van onze website:

Als u een link op onze website vindt die om welke reden dan ook aanstootgevend is, bent u vrij om op elk moment contact met ons op te nemen en ons hiervan op de hoogte te stellen. We zullen verzoeken om links te verwijderen in overweging nemen, maar we zijn niet verplicht om dit te doen of om rechtstreeks op u te reageren.

Wij garanderen niet dat de informatie op deze website correct is, wij garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid ervan; Evenmin beloven wij ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de Website up-to-date wordt gehouden.

Disclaimer:

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, sluiten wij alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot onze website en het gebruik van deze website uit. Niets in deze disclaimer zal:

 • onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel te beperken of uit te sluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken te beperken of uit te sluiten;

 • onze of uw aansprakelijkheid te beperken op een manier die niet is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving; of

 • onze of uw aansprakelijkheden uit te sluiten die mogelijk niet zijn uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.

De beperkingen en verboden van aansprakelijkheid die in dit artikel en elders in deze disclaimer zijn vastgesteld: (a) zijn onderworpen aan de vorige paragraaf; en (b) van toepassing zijn op alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit de disclaimer, met inbegrip van aansprakelijkheden die voortvloeien uit contract, uit onrechtmatige daad en wegens schending van wettelijke verplichtingen.

Zolang de website en de informatie en diensten op de website gratis worden verstrekt, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.

Dit document is voor het laatst bewerkt op: