Terma & Syarat

Terma dan Syarat ini menggariskan peraturan dan peraturan untuk penggunaan Laman Web Toktiktok.com, yang terletak di Toktiktok.com.


Dengan mengakses laman web ini, kami menganggap anda menerima terma dan syarat ini. Jangan teruskan menggunakan Toktiktok.com jika anda tidak bersetuju untuk mengambil semua terma dan syarat yang dinyatakan di halaman ini.

Kuki:

Kami menggunakan kuki. Dengan mengakses Toktiktok.com, anda bersetuju untuk menggunakan kuki selaras dengan Polisi Privasi Toktiktok.com.


Kuki merupakan fail teks yang diletakkan pada cakera keras anda oleh pelayan halaman web. Kuki tidak dapat digunakan untuk menjalankan program atau menyebarkan virus ke komputer anda. Kuki yang diberikan disesuaikan untuk anda dan hanya dapat dibaca oleh pelayan web pada domain yang menghantar kuki kepada anda.


Kami boleh menggunakan kuki untuk mengumpulkan, menyimpan dan menjejaki maklumat untuk tujuan statistik dan pemasaran untuk mengendalikan laman web kami. Terdapat beberapa Kuki wajib yang diperlukan untuk operasi laman web kami. Kuki-kuki ini tidak memerlukan persetujuan anda kerana ia akan sentiasa aktif. Sila ambil perhatian bahawa dengan bersetuju dengan Kuki wajib, anda juga bersetuju dengan Kuki pihak ketiga, yang mungkin digunakan melalui perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga jika anda menggunakan perkhidmatan tersebut di laman web kami, misalnya tingkap tontonan video yang disediakan oleh pihak ketiga dan disepadukan dengan laman web kami.


Lesen

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Toktiktok.com dan/atau pemberi lesen mempunyai hak hak cipta untuk semua bahan di Toktiktok.com. Semua hak hak cipta dikekalkan. Anda boleh mengakses Toktiktok.com untuk kegunaan peribadi anda sendiri tertakluk kepada sekatan yang ditetapkan dalam terma dan syarat ini.

Anda tidak dibenarkan:

 • Menerbitkan semula bahan daripada Toktiktok.com

 • Menjual, menyewa atau mensub-lisensikan bahan daripada Toktiktok.com

 • Menghasilkan semula, meniru atau menyalin bahan daripada Toktiktok.com

 • Menyebarkan semula kandungan daripada Toktiktok.com

Perjanjian ini akan bermula pada tarikh ini.

Sebahagian dari laman web ini menawarkan peluang kepada pengguna untuk memaparkan dan bertukar pendapat dan maklumat dalam kawasan tertentu laman web. Toktiktok.com tidak menyaring, mengedit, menerbit atau mengulas komen sebelum kehadirannya di laman web. Komen-komen tidak mencerminkan pandangan dan pendapat Toktiktok.com, agennya dan/atau rakan kongsi. Komen-komen mencerminkan pandangan dan pendapat orang yang memaparkan pandangan dan pendapat mereka. Sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Toktiktok.com tidak akan bertanggungjawab atas Komen atau sebarang liabiliti, kerosakan atau kos yang disebabkan dan/atau diderita sebagai hasil penggunaan yang mana-mana dari Komen tersebut atau penampilan Komen di laman web ini.

Toktiktok.com berhak untuk memantau semua Komen dan mengeluarkan Komen apa-apa yang dianggap tidak sesuai, menggangu atau menyebabkan pelanggaran Terma dan Syarat ini.

Anda menjamin dan mewakili bahawa:

 • Anda berhak untuk memaparkan komen di laman web kami dan mempunyai semua lesen dan persetujuan yang diperlukan untuk berbuat demikian;

 • Komen-komen tidak menyerang mana-mana hak kekayaan intelek, termasuk tanpa had hak cipta, paten atau tanda dagangan mana-mana pihak ketiga;

 • Komen-komen tidak mengandungi bahan yang fitnah, sumbang mahram, tidak senonoh atau sebaliknya haram yang merupakan suatu pengganasan privasi

 • Komen-komen tidak akan digunakan untuk meminta atau mempromosikan perniagaan atau adat atau aktiviti komersial atau aktiviti haram.

Anda dengan ini memberikan Toktiktok.com satu lesen bukan eksklusif untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedit dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menggunakan, menghasilkan semula dan mengedit apa-apa komen anda dalam apa-apa bentuk, format atau media.

Penghubung ke Kandungan kami

Organisasi-organisasi berikut mungkin menautkan laman web kami tanpa persetujuan bertulis terlebih dahulu:

 • Agensi kerajaan;

 • Enjin carian;

 • Organisasi berita;

 • Penerbit direktori dalam talian boleh menautkan laman web kami dengan cara yang sama seperti mereka menautkan ke laman web perniagaan lain yang disenaraikan; dan

 • Perniagaan yang Diakreditasi Sistem Keseluruhan kecuali organisasi kebajikan bukan untung, pusat membeli-belah kebajikan, dan kumpulan pengumpulan sumbangan yang tidak boleh menautkan ke laman Web kami.

Organisasi-organisasi ini boleh menautkan ke halaman utama kami, kepada publikasi atau kepada maklumat laman Web yang lain selama nautan tersebut: (a) tidak melibatkan penipuan apa-apa; (b) tidak menyiratkan persponsoran, penyokong, atau pengesahan pihak yang menaut dan produk serta perkhidmatannya; dan (c) sesuai dengan konteks laman web yang menaut.

Kami boleh mempertimbangkan dan meluluskan permintaan nautan lain daripada jenis organisasi berikut:

 • Sumber maklumat pengguna dan/atau perniagaan yang diketahui umum;

 • Laman web komuniti dot.com;

 • Persatuan atau kumpulan lain yang mewakili badan amal;

 • Penerbit direktori dalam talian;

 • Portal internet;

 • Firma akauntan, undang-undang dan perundingan; dan

 • Institusi pendidikan dan persatuan perdagangan.

Kami akan meluluskan permintaan nautan dari organisasi-organisasi ini jika kami membuat keputusan bahawa: (a) nautan tidak membuat kami kelihatan kurang baik terhadap diri kami sendiri atau perniagaan kami yang diakreditasi; (b) organisasi tersebut tidak mempunyai rekod negatif dengan kami; (c) manfaat kepada kami daripada keterlihatan nautan tersebut menyediakan ganti rugi kepada ketiadaan Toktiktok.com; dan (d) nautan itu adalah dalam konteks maklumat sumber umum.

Organisasi-organisasi ini boleh menaut ke halaman utama kami selama nautan tersebut: (a) tidak melibatkan penipuan apa-apa; (b) tidak menyiratkan persponsoran, penyokong, atau pengesahan pihak yang menaut dan produk atau perkhidmatannya; dan (c) sesuai dengan konteks laman web yang menaut.

Jika anda adalah antara organisasi-organisasi yang disenaraikan di atas dan berminat untuk menautkan laman web kami, anda mesti memberitahu kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected]. Sila masukkan nama anda, nama organisasi anda, maklumat hubungan serta URL laman web anda, senarai URL mana-mana yang anda ingin anda menaut ke Laman Web kami, dan senarai URL di laman web kami yang anda ingin menaut. Tunggu 2-3 minggu untuk mendapat respon.

Organisasi yang diluluskan boleh menaut ke Laman Web kami seperti berikut:

 • Dengan menggunakan nama korporat kami; atau

 • Dengan menggunakan alamat URL yang seragam yang ditautkan; atau

 • Dengan menggunakan deskripsi lain tentang Laman Web kami yang ditautkan yang membuatkan ia bermakna dalam konteks dan format kandungan di laman web pihak yang menaut.

Tiada penggunaan logo atau seni lain Toktiktok.com akan dibenarkan untuk menaut kecuali dengan perjanjian lesen tanda dagangan.

Tanggungjawab Isi Kandungan:

Kami tidak akan bertanggung jawab atas sebarang kandungan yang terdapat di Laman Web anda. Anda bersetuju untuk melindungi dan mempertahankan kami daripada semua tuntutan yang meningkat di Laman Web anda. Tiada pautan boleh muncul pada mana-mana Laman Web yang boleh ditafsirkan sebagai fitnah, cabul atau jenayah, atau yang melanggar, jika tidak menyalahi atau menghasut pelanggaran atau pelanggaran hak pihak ketiga.

Penyimpanan Hak:

Kami menyimpan hak untuk meminta anda untuk mengeluarkan semua pautan atau sebarang pautan tertentu ke Laman Web kami. Anda bersetuju untuk segera mengeluarkan semua pautan ke Laman Web kami atas permintaan. Kami juga menyimpan hak untuk meminda terma dan syarat-terma dan polisi penghubungannya pada bila-bila masa. Dengan berterusan menaut ke Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat dan mengikuti terma dan syarat-terma ini.

Mengeluarkan Pautan daripada Laman Web kami :

Jika anda menjumpai mana-mana pautan di Laman Web kami yang dianggap menghina atas alasan apa-apa, anda bebas untuk menghubungi dan memberitahu kami pada bila-bila. Kami akan mempertimbangkan permintaan untuk membuang pautan tetapi kami tidak diwajibkan untuk atau lebih atau untuk memberi respons kepada anda secara langsung.

Kami tidak memastikan bahawa maklumat di laman web ini adalah betul, kami tidak menjamin kesempurnaan atau ketepatannya; kami juga tidak berjanji untuk memastikan bahawa laman web tetap tersedia atau bahan di laman web sentiasa dikemas kini.

Penafian:

Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, kami mengecualikan semua perwakilan, jaminan dan syarat yang berkaitan dengan laman web kami dan penggunaan laman web ini. Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk kematian atau kecederaan peribadi;

 • mengehadkan atau mengecualikan liabiliti kami atau anda untuk penipuan atau salah nyata penipuan;

 • mengehadkan mana-mana liabiliti kami atau anda dalam apa jua cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang terpakai; Atau

 • mengecualikan mana-mana liabiliti kami atau anda yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang yang berkenaan.

Batasan dan larangan liabiliti yang ditetapkan dalam Seksyen ini dan di tempat lain dalam penafian ini: (a) tertakluk kepada perenggan sebelumnya; dan (b) mentadbir semua liabiliti yang timbul di bawah penafian, termasuk liabiliti yang timbul dalam kontrak, dalam tort dan untuk pelanggaran tugas berkanun.

Selagi laman web dan maklumat dan perkhidmatan di laman web disediakan secara percuma, kami tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan dalam apa jua bentuk.

Dokumen ini kali terakhir diedit pada:2023-04-03T17:00:00.000Z