Noteikumi un nosacījumi

Šajos noteikumos un nosacījumos ir izklāstīti Toktiktok.com tīmekļa vietnes, kas atrodas Toktiktok.com, lietošanas noteikumi un noteikumi.


Piekļūstot šai vietnei, mēs pieņemam, ka jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem. Neturpiniet izmantot Toktiktok.com, ja nepiekrītat ievērot visus šajā lapā norādītos noteikumus un nosacījumus.

Sīkfailus:

Mēs izmantojam sīkdatnes. Piekļūstot Toktiktok.com, jūs piekritāt izmantot sīkfailus saskaņā ar Toktiktok .com konfidencialitātes politiku.


Sīkfaili ir teksta faili, kurus jūsu cietajā diskā ievieto tīmekļa lapas serveris. Sīkfailus nevar izmantot, lai palaistu programmas vai piegādātu vīrusus jūsu datoram. Šis sīkfails ir pielāgots jums, un to var nolasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kurš jums nosūtīja sīkfailu.


Mēs varam izmantot sīkfailus, lai apkopotu, uzglabātu un izsekotu informāciju statistikas un mārketinga nolūkos, lai nodrošinātu mūsu vietnes darbību. Ir dažas obligātās sīkdatnes, kas ir nepieciešamas mūsu tīmekļa vietnes darbībai. Šīm sīkdatnēm nav nepieciešama jūsu piekrišana, jo tās vienmēr būs aktīvas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, piekrītot obligātajām sīkdatnēm, jūs piekrītat arī trešo pušu sīkdatnēm, kuras var izmantot, izmantojot trešo personu sniegtos pakalpojumus, ja izmantojat šādus pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē, piemēram, video skatīšanās logus, ko nodrošina trešās puses un kas ir integrēti mūsu tīmekļa vietnē.


Licence

Ja vien nav norādīts citādi, Toktiktok.com un/vai tā licences devējiem pieder intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz visiem materiāliem, kas atrodas Toktiktok.com. Visas intelektuālā īpašuma tiesības ir aizsargātas. Jūs varat tam piekļūt no Toktiktok.com personīgai lietošanai, ievērojot šajos noteikumos un nosacījumos noteiktos ierobežojumu.

Jūs nedrīkstat:

 • Pārpublicēt materiālu no Toktiktok.com

 • Pārdot, iznomāt vai apakšlicencēt materiālus no Toktiktok.com

 • Reproducēt, dublēt vai kopēt materiālu no Toktiktok.com

 • Satura tālākizplatīšana no Toktiktok.com

Šis nolīgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā.

Šīs vietnes daļas piedāvā lietotājiem iespēju publicēt un apmainīties ar viedokļiem un informāciju noteiktās vietnes daļās. Toktiktok.com nefiltrē, nerediģē, nepublicē un nepārskata Komentārus pirms to klātbūtnes tīmekļa vietnē. Komentāri neatspoguļo Toktiktok.com, tā aģentu un/vai saistīto uzņēmumu uzskatus un viedokļus. Komentāri atspoguļo tās personas uzskatus un viedokļus, kura publicē savus uzskatus un viedokļus. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Toktiktok.com neesam atbildīgi par komentāriem vai par jebkādu atbildību, zaudējumiem vai izdevumiem, kas radušies un/vai radušies komentāru izmantošanas un/vai publicēšanas, un/vai parādīšanās šajā tīmekļa vietnē rezultātā.

Toktiktok.com patur tiesības pārraudzīt visus Komentārus un noņemt jebkādus komentārus, kurus var uzskatīt par nepiemērotiem, aizvainojošiem vai kuri izraisa šo Noteikumu un nosacījumu pārkāpumu.

Jūs garantējat un apliecināt, ka:

 • Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas, lai to izdarītu;

 • Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp bez ierobežojumiem trešo personu autortiesības, patentus vai preču zīmes;

 • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas ir privātās dzīves aizskārums

 • Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai paražas, vai prezentētu komercdarbību vai nelikumīgu darbību.

Ar šo jūs piešķirat Toktiktok.com neekskluzīvu licenci izmantot, reproducēt, rediģēt un pilnvarot citus izmantot, reproducēt un rediģēt jebkurus jūsu komentārus jebkurā un visos veidos, formātos vai plašsaziņas līdzekļos.

Hipersaite uz mūsu Saturu

Tālāk norādītās organizācijas var izveidot saites uz mūsu tīmekļa vietni bez iepriekšējas rakstiskas piekrišanas:

 • plaši pazīstami patērētāju un/vai uzņēmumu informācijas avoti;

 • dot.com kopienas objektiem;

 • asociācijas vai citas grupas, kas pārstāv labdarības organizācijas;

 • tiešsaistes direktoriju izplatītāji;

 • interneta portāli;

 • Grāmatvedības, juridiskās un konsultatīvās firmas; un

 • izglītības iestādes un arodapvienības.

Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, publikācijām vai citu tīmekļa vietnes informāciju, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu un/vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saistītās puses vietnes kontekstā.

Mēs varam izskatīt un apstiprināt citus saišu pieprasījumus no šāda veida organizācijām:

 • Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas, lai to izdarītu;

 • Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp bez ierobežojumiem trešo personu autortiesības, patentus vai preču zīmes;

 • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas ir privātās dzīves aizskārums

 • Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai paražas, vai prezentētu komercdarbību vai nelikumīgu darbību.

Mēs apstiprināsim saišu pieprasījumus no šīm organizācijām, ja nolemsim, ka: (a) saite neliks mums nelabvēlīgi raudzīties uz sevi vai mūsu akreditētajiem uzņēmumiem; (b) organizācijai pie mums nav nekādu negatīvu ierakstu; c) ieguvums no hipersaites redzamības kompensē Toktiktok.com neesamību; un d) saite ir saistīta ar vispārīgu resursu informāciju.

Šīs organizācijas var izveidot saiti uz mūsu mājas lapu, ja vien saite: (a) nekādā veidā nav maldinoša; (b) nepatiesi nenorāda uz saistītās puses un tās produktu vai pakalpojumu sponsorēšanu, atbalstīšanu vai apstiprināšanu; un (c) iekļaujas saistītās puses vietnes kontekstā.

Ja jūs esat viena no organizācijām, kas uzskaitītas iepriekš 2. punktā, un jūs interesē saite uz mūsu vietni, jums mūs jāinformē, nosūtot e-pastu [email protected]. Lūdzu, norādiet savu vārdu, organizācijas nosaukumu, kontaktinformāciju, kā arī savas vietnes URL, sarakstu ar visiem URL, no kuriem plānojat izveidot saiti uz mūsu vietni, un sarakstu ar vietrāžiem URL mūsu vietnē, uz kuriem vēlaties izveidot saiti. Gaidiet atbildi 2-3 nedēļas.

Apstiprinātās organizācijas var izveidot hipersaiti uz mūsu Tīmekļa vietni šādi:

 • Jums ir tiesības ievietot komentārus mūsu vietnē, un jums ir visas nepieciešamās licences un piekrišanas, lai to izdarītu;

 • Komentāri nepārkāpj nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp bez ierobežojumiem trešo personu autortiesības, patentus vai preču zīmes;

 • Komentāri nesatur nekādus apmelojošus, apmelojošus, aizskarošus, nepieklājīgus vai citādi nelikumīgus materiālus, kas ir privātās dzīves aizskārums

 • Komentāri netiks izmantoti, lai aicinātu vai veicinātu uzņēmējdarbību vai paražas, vai prezentētu komercdarbību vai nelikumīgu darbību.

Toktiktok.com logotipa vai citu mākslas darbu izmantošana saistīšanai nebūs atļauta, ja nav preču zīmes licences līguma.

Atbildība par saturu:

Mēs neuzņemamies atbildību par jebkādu saturu, kas parādās jūsu vietnē. Jūs piekrītat aizsargāt un aizstāvēt mūs pret visām pretenzijām, kas pieaug jūsu vietnē. Nevienā tīmekļa vietnē nedrīkst parādīties saite(-es), ko var interpretēt kā apmelojošu, piedauzīgu vai noziedzīgu vai kas pārkāpj, citādi pārkāpj vai atbalsta trešo pušu tiesību pārkāpumu vai citu pārkāpumu.

Tiesību paturēšana:

Mēs paturam tiesības pieprasīt, lai jūs noņemtu visas saites vai jebkuru konkrētu saiti uz mūsu vietni. Jūs piekrītat nekavējoties noņemt visas saites uz mūsu vietni pēc pieprasījuma. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šos noteikumus un nosacījumus, un tā ir saistīšanas politika. Pastāvīgi izveidojot saites uz mūsu tīmekļa vietni, jūs piekrītat ievērot un ievērot šos saišu noteikumus un nosacījumus.

Saišu noņemšana no mūsu tīmekļa vietnes:

Ja mūsu Tīmekļa vietnē atrodat kādu saiti, kas jebkāda iemesla dēļ ir aizskaroša, jūs varat brīvi sazināties un informēt mūs jebkurā brīdī. Mēs izskatīsim pieprasījumus noņemt saites, bet mums nav pienākuma to darīt vai atbildēt jums tieši.

Mēs nenodrošinām, ka informācija šajā tīmekļa vietnē ir pareiza, mēs negarantējam tās pilnīgumu vai precizitāti; Tāpat mēs neapsolām nodrošināt, ka tīmekļa vietne joprojām ir pieejama vai ka tīmekļa vietnes materiāli tiek atjaunināti.

Atruna:

Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, mēs izslēdzam visus apliecinājumus, garantijas un nosacījumus, kas attiecas uz mūsu tīmekļa vietni un šīs tīmekļa vietnes izmantošanu. Nekas šajā atrunā:

 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par nāvi vai miesas bojājumiem;

 • ierobežot vai izslēgt mūsu vai jūsu atbildību par krāpšanu vai krāpniecisku sagrozīšanu;

 • ierobežot jebkuru no mūsu vai jūsu saistībām jebkādā veidā, kas nav atļauts saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem; vai

 • Izslēdziet jebkuru no mūsu vai jūsu saistībām, kuras nevar izslēgt saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

Atbildības ierobežojumi un aizliegumi, kas noteikti šajā sadaļā un citur šajā atrunā: (a) ir pakļauti iepriekšējam punktam; un (b) reglamentē visas saistības, kas izriet no atrunas, tostarp saistības, kas izriet no līguma, civiltiesību pārkāpuma un likumā noteikto pienākumu pārkāpšanas.

Kamēr tīmekļa vietne un tajā esošā informācija un pakalpojumi tiek sniegti bez maksas, mēs nebūsim atbildīgi par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem.

Šis dokuments pēdējo reizi tika rediģēts: