Όροι και Προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου .com Toktiktok, που βρίσκεται στο Toktiktok.com.


Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε Toktiktok.com εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Μπισκότα:

Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με την πρόσβαση στο Toktiktok.com, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε cookies σε συμφωνία με την Πολιτική Απορρήτου .com Toktiktok.


Τα cookies είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον σκληρό σας δίσκο από τον διακομιστή της ιστοσελίδας. Τα cookies δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση προγραμμάτων ή τη μετάδοση ιών στον υπολογιστή σας. Ένα δεδομένο cookie είναι προσαρμοσμένο για εσάς και μπορεί να διαβαστεί μόνο από τον διακομιστή ιστού στον τομέα που σας έστειλε το cookie.


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies για τη συλλογή, αποθήκευση και παρακολούθηση πληροφοριών για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς μάρκετινγκ για τη λειτουργία του ιστότοπού μας. Υπάρχουν ορισμένα υποχρεωτικά Cookies που απαιτούνται για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα Cookies δεν απαιτούν τη συγκατάθεσή σας, καθώς θα είναι πάντα ενεργά. Λάβετε υπόψη ότι συμφωνώντας με τα υποχρεωτικά Cookies, συμφωνείτε επίσης με τα Cookies τρίτων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω υπηρεσιών που παρέχονται από τρίτους εάν χρησιμοποιείτε τέτοιες υπηρεσίες στον ιστότοπό μας, για παράδειγμα, παράθυρα προβολής βίντεο που παρέχονται από τρίτους και ενσωματώνονται στον ιστότοπό μας.


Άδεια

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η Toktiktok.com ή/και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στο Toktiktok.com. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από Toktiktok.com για δική σας προσωπική χρήση με την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

 • Αναδημοσίευση υλικού από Toktiktok.com

 • Πώληση, ενοικίαση ή παραχώρηση περαιτέρω άδειας χρήσης υλικού από Toktiktok.com

 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από Toktiktok.com

 • Αναδιανομή περιεχομένου από Toktiktok.com

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει από την ημερομηνία της παρούσας.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες την ευκαιρία να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Toktiktok.com δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή ελέγχει τα σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις της Toktiktok.com, των αντιπροσώπων ή/και των θυγατρικών της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους, η Toktiktok.com δεν ευθύνεται για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημία ή έξοδα που προκλήθηκαν ή / και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή / και ανάρτησης ή / και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Toktiktok.com διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το πράξετε.

 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

Με το παρόν Toktiktok.com παραχωρείτε μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων να χρησιμοποιούν, να αναπαράγουν και να επεξεργάζονται οποιοδήποτε από τα Σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το Περιεχόμενό μας

Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • κοινώς γνωστές πηγές πληροφόρησης για τους καταναλωτές ή/και τις επιχειρήσεις

 • dot.com τοποθεσίες κοινότητας.

 • ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα

 • διανομείς επιγραμμικών καταλόγων

 • διαδικτυακές πύλες

 • λογιστικά, νομικά και συμβουλευτικά γραφεία. και

 • εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του· και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το πράξετε.

 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας κάνει να κοιτάξουμε δυσμενώς τον εαυτό μας ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας. (γ) το όφελος για εμάς από την προβολή του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία Toktiktok.com. και δ) ο σύνδεσμος εντάσσεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι με κανέναν τρόπο παραπλανητικός. (β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, έγκριση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του. και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο [email protected]. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με υπερσυνδέσμους στον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το πράξετε.

 • Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής

 • Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

Δεν θα επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου ή άλλου έργου τέχνης .com Toktiktok για σύνδεση απουσίας συμφωνίας άδειας χρήσης εμπορικού σήματος.

Ευθύνη περιεχομένου:

Δεν θα θεωρηθούμε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις αξιώσεις που εγείρονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως συκοφαντικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, παραβιάζει με άλλο τρόπο ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων:

Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Με τη συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας:

Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε ή να σας απαντήσουμε απευθείας.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά τους. Ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο διατηρείται ενημερωμένο.

Αποκήρυξη:

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών δεν θα:

 • να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό,

 • να περιορίσουμε ή να αποκλείσουμε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση

 • να περιορίσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ή

 • Εξαιρέστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να εξαιρεθούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα Ενότητα και αλλού στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο. και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία και για παραβίαση νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Αυτό το έγγραφο επεξεργάστηκε τελευταία φορά στις:2023-07-06T17:00:00.000Z