Obchodní podmínky

Tyto podmínky popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránek Toktiktok.com, které se nacházejí na adrese Toktiktok.com.


Přístupem na tyto webové stránky předpokládáme, že přijímáte tyto podmínky. Nepoužívejte Toktiktok.com nepoužívejte, pokud nesouhlasíte s přijetím všech podmínek uvedených na této stránce.

Cookies:

Používáme cookies. Přístupem k Toktiktok.com jste souhlasili s používáním cookies v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Toktiktok.com.


Cookies jsou textové soubory, které webový server umísťuje na váš pevný disk. Soubory cookie nelze použít ke spouštění programů ani k přenosu virů do počítače. Daný soubor cookie je pro vás přizpůsoben a může být přečten pouze webovým serverem v doméně, která vám soubor cookie odeslala.


Soubory cookie můžeme používat ke shromažďování, ukládání a sledování informací pro statistické a marketingové účely provozu našich webových stránek. Existují některé povinné soubory cookie, které jsou vyžadovány pro provoz našich webových stránek. Tyto soubory cookie nevyžadují váš souhlas, protože budou vždy aktivní. Vezměte prosím na vědomí, že souhlasem s povinnými soubory cookie souhlasíte také se soubory cookie třetích stran, které mohou být použity prostřednictvím služeb poskytovaných třetími stranami, pokud tyto služby používáte na našich webových stránkách, například okna pro prohlížení videa poskytovaná třetími stranami a integrovaná s našimi webovými stránkami.


License

Není-li uvedeno jinak, Toktiktok.com a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům na Toktiktok.com. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Můžete k nim přistupovat z Toktiktok.com pro své osobní použití v souladu s omezeními stanovenými v těchto podmínkách.

Nesmíte:

 • Znovu publikovat materiál z Toktiktok.com

 • Prodávat, pronajímat nebo sublicencovat materiál od Toktiktok.com

 • Reprodukovat, rozmnožovat nebo kopírovat materiál z Toktiktok.com

 • Redistribuovat obsah z Toktiktok.com

Tato dohoda začíná dnem uzavření této smlouvy.

Části těchto webových stránek nabízejí uživatelům příležitost zveřejňovat a vyměňovat si názory a informace v určitých oblastech webových stránek. Toktiktok.com nefiltruje, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich přítomností na webových stránkách. Komentáře neodrážejí názory a názory společnosti Toktiktok.com, jejích zástupců a/nebo přidružených společností. Komentáře odrážejí názory a názory osoby, která zveřejňuje své názory a názory. V rozsahu povoleném platnými zákony Toktiktok.com nenese odpovědnost za komentáře ani za žádnou odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku jakéhokoli použití a/nebo zveřejnění a/nebo vzhledu komentářů na těchto webových stránkách.

Toktiktok.com si vyhrazuje právo sledovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které mohou být považovány za nevhodné, urážlivé nebo způsobují porušení těchto podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 • Máte právo zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;

 • Komentáře nenarušují žádná práva duševního vlastnictví, včetně, ale bez omezení, autorských práv, patentů nebo ochranných známek jakékoli třetí strany;

 • Komentáře neobsahují žádný hanlivý, urážlivý, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál, který je zásahem do soukromí

 • Komentáře nebudou použity k nabízení nebo propagaci podnikání nebo zvyků nebo k prezentaci obchodních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Tímto Toktiktok.com udělujete nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a autorizaci ostatních k používání, reprodukci a úpravám jakýchkoli vašich komentářů v jakékoli formě, formátech nebo médiích.

Hypertextový odkaz na náš obsah

Následující organizace mohou odkazovat na naše webové stránky bez předchozího písemného souhlasu:

 • Vládní agentury;

 • Vyhledávače;

 • Zpravodajské organizace;

 • Distributoři online adresářů mohou odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných uvedených podniků; a

 • Akreditované podniky v rámci celého systému s výjimkou neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních fundraisingových skupin, které nemusí odkazovat na naše webové stránky.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, na publikace nebo na jiné informace o webových stránkách, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě neznamená sponzorování, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů a/nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Můžeme zvážit a schválit další žádosti o propojení od následujících typů organizací:

 • obecně známé spotřebitelské a/nebo obchodní informační zdroje;

 • dot.com komunitních webů;

 • sdružení nebo jiná sdružení zastupující charitativní organizace

 • on-line distributoři účastnických seznamů

 • internetové portály;

 • účetní, právní a poradenské firmy; a

 • vzdělávací instituce a obchodní sdružení.

Schválíme žádosti o propojení od těchto organizací, pokud se rozhodneme, že: (a) odkaz by nás nepřiměl dívat se nepříznivě na sebe nebo na naše akreditované podniky; (b) organizace u nás nemá žádné negativní záznamy; (c) přínos viditelnosti hypertextového odkazu pro nás kompenzuje absenci Toktiktok.com; a (d) odkaz je v kontextu obecných informací o zdrojích.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, pokud odkaz: (a) není žádným způsobem klamavý; (b) nepravdivě neznamená sponzorování, podporu nebo schválení spojující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) zapadá do kontextu stránky propojující strany.

Pokud jste jednou z organizací uvedených v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše webové stránky, musíte nás informovat zasláním e-mailu na [email protected]. Uveďte prosím své jméno, název vaší organizace, kontaktní informace a adresu URL vašeho webu, seznam všech adres URL, ze kterých chcete odkazovat na naše webové stránky, a seznam adres URL na našich stránkách, na které chcete odkazovat. Počkejte 2-3 týdny na odpověď.

Schválené organizace mohou hypertextový odkaz na naše webové stránky následujícím způsobem:

 • Použitím našeho firemního jména; nebo

 • Použitím jednotného lokátoru zdrojů, který je propojen s; nebo

 • Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek, na které je odkazováno, které dává smysl v kontextu a formátu obsahu na webu odkazující strany.

Žádné použití loga Toktiktok .com nebo jiného uměleckého díla nebude povoleno pro odkazování bez licenční smlouvy o ochranné známce.

Odpovědnost za obsah:

Neneseme odpovědnost za žádný obsah, který se objeví na vašich webových stránkách. Souhlasíte s tím, že nás budete chránit a bránit proti všem nárokům, které vznikají na vašich webových stránkách. Na žádné webové stránce by se neměly objevit žádné odkazy, které by mohly být interpretovány jako urážlivé, obscénní nebo trestné, nebo které porušují, jinak porušují nebo obhajují porušení nebo jiné porušení jakýchkoli práv třetích stran.

Vyhrazení práv:

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo jakýkoli konkrétní odkaz na naše webové stránky. Souhlasíte s okamžitým odstraněním všech odkazů na naše webové stránky na vyžádání. Vyhrazujeme si také právo kdykoli změnit tyto podmínky a zásady propojení. Neustálým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni a dodržovat tyto podmínky odkazování.

Odstranění odkazů z našich webových stránek:

Pokud na našich webových stránkách najdete jakýkoli odkaz, který je z jakéhokoli důvodu urážlivý, můžete nás kdykoli kontaktovat a informovat. Budeme zvažovat žádosti o odstranění odkazů, ale nejsme povinni nebo tak nebo odpovědět přímo na vás.

Nezaručujeme, že informace na těchto webových stránkách jsou správné, nezaručujeme jejich úplnost nebo přesnost; ani neslibujeme, že zajistíme, aby webové stránky zůstaly dostupné nebo aby materiály na webových stránkách byly aktualizovány.

Zřeknutí se:

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony vylučujeme veškerá prohlášení, záruky a podmínky týkající se našich webových stránek a používání těchto webových stránek. Nic v tomto vyloučení odpovědnosti:

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění;

 • omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;

 • omezit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost jakýmkoli způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; nebo

 • vyloučit jakoukoli naši nebo vaši odpovědnost, která nemusí být vyloučena podle platných zákonů.

Omezení a zákazy odpovědnosti stanovené v této části a jinde v tomto vyloučení odpovědnosti: (a) podléhají předchozímu odstavci; a (b) upravují veškeré závazky vyplývající z prohlášení o vyloučení odpovědnosti, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, občanskoprávních deliktů a porušení zákonné povinnosti.

Dokud jsou webové stránky a informace a služby na webových stránkách poskytovány zdarma, neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody jakékoli povahy.

Tento dokument byl naposledy upraven dne: 2023-07-06T17:00:00.000Z